شناخت تن انسان

آپاندیس APPENDIX: عبارت از کیسه کوچک کرمی شکل است که در طرف راست شکم قرار دارد و یک سوی آن بسته است. آپاندیس از یک طرف با روده بزرگ ارتباط دارد و در محل اختتام روده کوچک و روده بزرگ قرار دارد. در انسان این زائده کاملا بی استفاده است ولی ممکن است در سایر جانوران به منظور آخرین مرحله هضم مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. وقتی آپاندیس چرکی شود تورم می یابد و درون آن پر از چرک می شود و در این مرحله بیماری آپاندیسیت گفته می شود و بیشتر آن را عمل کرده و آپاندیس عفونی را از بدن خارج می کنند.

آدرنال: غده فوق کلیوی یا آدرنال در بیشتر مهره داران در نزدیکی کلیه قرار دارد. در انسان محل این غده در بالای کلیه و چسبیده به آن است.

غده فوق کلیوی از دو بخش قشری و مرکزی پدید آمده که هر یک غده ای کاملا مستقل است و منشاء جنینی مجزایی دارد.

بخش قشری فوق کلیوی از سه بخش تشکیل شده است و هر لایه یک دسته هورمون ترشح می کند ولی از نظر شیمیایی همه هورمون های بخش قشری جزو گروهی از چربی هاست و از کلسترول ساخته شده و به نام استروئید است .

مهم ترین هورمون لایه خارجی آلدوسترون است که در تنظیم میزان سدیم خون دخالت می کند، مهم ترین هورمون لایه وسطی بخش قشری، کورتیزول است که به ویژه از نظر کثرت فعالیت هایی که انجام می دهد، از هورمون های مهم بدن است. کورتیزول در موارد ترمیم زخم ها، رفع التهاب در بافت ها تجزیه پروتئین ها و تبدیل آن ها به قند، مقابله با شرایط ناگوار بدنی و محیطی مانند بیماری، عفونت میکروبی، شوک های عصبی و عاطفی، گرما و سرما دخالت داشته و به کمک بدن می آید – داخلی ترین لایه قشر هورمون های جنسی را ترشح می کند – بخش مرکزی فوق کلیوی هیچ ارتباطی با بخش قشری ندارد و بخشی از سیستم عصبی می باشد.

استخوان BONE: عبارت از عنصر تشکیل دهنده اسکلت و بسیار سخت و محکم است به طوری که می تواند تمام وزن بدن را تحمل کند. با این که استخوان میان تهی است با این حال دارای استحکام بسیار می باشد. کلسیم و منیزیم مثل کربنات ها و فسفات ها تشکیل دهنده استخوان است. استخوان جزو اعضاء زنده بدن است و از خارج لایه ای به نام ضریح آن ها را می پوشاند. درون ضریح استخوان بافت اسفنجی شکلی قرار گرفته که خلل و فرج آن به وسیله مغز استخوان که از مواد آلی است و چرب و قرمز رنگ است، پرشده جسم استخوان حاوی مویرگ های خونی بسیار می باشد که با آن تغذیه سلول   های استخوانی فراهم می شود.

استخوان ها: استخوان ها در زمانی که طفل در شکم مادر قرار دارد به صورت غضروف می باشد اما کم کم که طفل در رحم مادر رشد یافت غضروف تبدیل به استخوان می شود.

ترقوه اولین استخوانی است که از حالت غضروفی به صورت استخوان در می آید. غضروف ها و استخوان ها تا سن 25 سالگی انسان همچنان رشد می یابد و سخت تر می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید